Краматорська ЗОШ І-ІІ ступенів № 28

 

Вступ до школи онлайн

Вступ до школи онлайн

На шкільну пошту надіслати наступні документи 

:

1. Заява від батьків;

2. Свідоцтво про народження;

3. Довідка про стан здоров'я.

Директору Краматорської ЗОШ І-ІІ ступенів Рак І.С.

______________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові заявника чи одного з батьків)

______________________________________

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

 

Контактний телефон:____________________

Адреса електронної поштової скриньки:____

______________________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування

 

Прошу зарахувати ___________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові дитини, дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою ________________________________________________________________________

на ____________________ форму здобуття освіти.

 

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування (_______________________________

_______________________________________________________________________); (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри (_______________________________________________);

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри)

 

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ __________________________________________________________________;

(прізвище, ім’я та по батькові, посада працівника закладу освіти)

 

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ____________________________________________________________.

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Додатки:

________________________________________________________________________

(за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)

 

_________                                                             ________________

 

      (дата)                                                                                                (підпис)