Краматорська ЗОШ І-ІІ ступенів № 28

 

Результати моніторингів

Краматорська загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів №28                                                        

 

2018- 2019н.р.

 

 

Довідка

про результати ДПА  

4 класу

з математики

 

Державну підсумкову атестацію з  математики було проведено 16.05.2019р.

Державна підсумкова атестація проводилася у формі підсумкової контрольної роботи відповідно вимог «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році». Лист МОН № 1/9 .

Школа використала завдання, які були надані методичним кабінетом управління освіти.
 В основу відбору змісту навчального матеріалу , який підлягав перевірці , покладено вимоги навчальної програми з математики для 1-4 класів.

Оцінювання робіт здійснювалося відповідно додатка до  наказу МОН України «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи.»

 

Роботу виконували 6 учнів.
     

Результати роботи

 

Всього в класі

Викон.

роботу

Високий рівень

Достатній

рівеннь

Середній

рівень

Початковий

рівень

6

6

100%

      16,5%

     67 %

    16,5 %

0

             

 

 

 

Якісний показник здобутої початкової освіти з математики достатній – 78,7%, що свідчить про засвоєння теоретичних знань та про сформовані вміння практично застосовувати знання із усіх розділів програми. Зазначені показники  говорять про те, що переважна більшість четвертокласників оволоділи  програмовим матеріалом з математики.

Учні продемонстрували  гарні  обчислювальні навички; знання порядку дій у виразах та вміння  розв’язувати  складені задачі на 3 дії,порівняння іменованих чисел,знаходження дробу від числа, геометричний матеріал.

 

Було допущено помилки :

-         порівняння і перетворення величин;

-        задача з геометричним  матеріалом;

-      Виправлення чисел при знаходженні значення виразів.

Характер допущених помилок свідчить про те, що учні мають проблеми у сформованості знань з теми «Одиниці вимірювання величин»  геометричного матеріалу.

 

Вчителю необхідно активізувати роботу по формуванню просторових уявлень, більше використовувати нові технології навчання та формувати в учнів навички самоконтролю, посилити індивідуальну роботу з учнями над розв’язуванням задач вивчених типів.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи: _____________  Пихтелькова О.М.

Краматорська загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів №28                                                        

 

2018- 2019н.р.

 

 

Довідка

про результати ДПА  

4 класу

з української мови

 

 Державну підсумкову атестацію з  української мови було проведено 14.05.2019р.

Державна підсумкова атестація проводилася у формі підсумкової контрольної роботи відповідно вимог «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році».

 Контрольна робота була інтегрованою і містила завдання з української мови та літературного читання.

Школа використала завдання, які були надані методичним кабінетом міського управління освіти.
 В основу відбору змісту навчального матеріалу , який підлягав перевірці , покладено вимоги навчальної програми з  української мови та літературного читання для 1-4 класів.

Оцінювання робіт здійснювалося відповідно додатка до  наказу МОН України від 19.08.2016р. №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи.»

 

Роботу виконували 6 учнів.
     

Результати роботи

 

Всього в класі

Викон.

роботу

Високий рівень

Достатній

рівеннь

Середній

рівень

Початковий

рівень

6

6

100%

      16,5%

     67 %

    16,5 %

0

             

 

Якісний показник здобутої початкової освіти з української мови  достатній – 78,7%.

Зазначені показники показують, що переважна більшість учнів оволоділи програмовим матеріалом з літературного читання та української мови.

Результати ДПА показують, що учні на основі сформованої повноцінної навички читання мовчки  можуть сприймати, розуміти, відтворювати, працювати з текстом.

Серед помилок при виконанні тестових завдань допущені помилки при заповнені колонок на частини мови.

При списуванні тесту з пропущеними арфограмами були помилки на правопис відмінкових закінчень о.в., заміна та пропуск букв. Виконання творчого завдання показало, що є проблема щодо вміння повно і послідовно висловлювати свою думки, робити висновок, замалого словникового запасу у  частини школярів.

Основними причинами виявлених недоліків є:

-недостатність виконання творчої роботи над текстом на уроках читання та мови ;

- не приділено достатньо уваги з боку вчителя формуванню орфографічної пильності;

-відсутність достатньої системної роботи вчителя з формування мовлення, збагачення словникового запасу учнів.

 

Директор школи: _____________  Пихтелькова О.М.

 

Результативність  учнів 9-х класів

закладів загальної середньої освіти  м. Краматорська

з математики

ЗОШ №28

Кількість учнів

Результат

АЛГЕБРА

усього

писали

моніторинг

річна

ДПА

ДКР

СКР

початк. рівень (%)

якість знань (%)

початк. рівень (%)

якість знань (%)

початк. рівень (%)

якість знань (%)

початк рівень (%)

якість знань (%)

Всього

8

8

25%

50%

14%

58%

-11

/+8

0%

63%

0%

75%

0/

+12

 

 

 

∆ = СКР - ДКР

∆ = ДПА - річна

 

 

ЗОШ №28

Кількість учнів

Результат

ГЕОМЕТРІЯ

усього

писали

моніторинг

річна

ДПА

ДКР

СКР

початк. рівень (%)

якість знань (%)

початк. рівень (%)

якість знань (%)

початк. рівень (%)

якість знань (%)

початк рівень (%)

якість знань (%)

Всього

8

8

25%

50%

12%

76%

-13/

+26

0%

63%

0%

75%

0/

+12

 

 

 

∆ = СКР - ДКР

∆ = ДПА - річна