Краматорська ЗОШ І-ІІ ступенів № 28

 

Методична робота

Аналіз методичної роботи

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 28

за 2016-2017 н.р.

 

         На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, Концепції загальної середньої освіти, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до річного плану роботи школи  на 2016-2017 навчальний рік, затвердженого на педагогічній раді (протокол № 1 від 22.08.2016 р.

         У 2016-2017 н. р. педколектив працював над  реалізацією науково-методичної проблеми «Інформаційні технології як засіб активізації  пізнавальної діяльності та розвитку творчого потенціалу учнів». Методична робота була спрямована на вирішення таких завдань:

-         поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення  до профільних (8 клас – математичний допрофіль)  класів, організації роботи курсів за вибором ( російська мова у 5-8класах), підсилення програми з української мови (5,6 класи), гуртків;

-          підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану через впровадження інтерактивних методик;

-          залучення обдарованих дітей до участі у конкурсах і олімпіадах шкільного, міського, обласного та Всеукраїнського масштабу;

-          підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом самоосвітньої діяльності та шляхом організації роботи щодо професійної адаптації молодих вчителів, шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів, класних керівників, проведення методичних тижнів, декад;

-          підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

-          удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

-          відвідування вчителями школи міських науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

-         продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

-          підвищення іміджу навчального закладу;

-         забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

-         підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

-         поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом участі у конкурсах професійної майстерності, виступів на міських методичних об’єднаннях, участі у міських семінарах ;

-         створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

         З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі було створено методичну раду і затверджено наказом по школі  її склад:

 1) Пихтелькова О.М. –  директор школи;

 2) Минько М.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

 3) Кандаурова Т.В. – керівник ШМО вчителів початкових класів; 

 4) Румянцева О.І. – керівник ШМО природничо-математичного циклу;

 

      Наказом по школі була затверджена структура методичної роботи в школі. Методичною радою школи був розроблений  комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників було організовано роботу ШМО вчителів початкових класів (керівник Кандаурова Т.В.),  ШМО природничо-математичного циклу (керівник Румянцева О.І.) та ШМО гуманітарного циклу (керівник Минько М.О.).

       Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні  форми її організації (презентація досвіду, круглі столи, тренінг).

      Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі  використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

     У 2016-2017  навчальному році на засіданнях методичної ради школи були розглянуті такі питання:

1.     Організація методичної роботи в школі у 2016-2017 н.р. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми;

2.     Організація  роботи з обдарованими учнями, залучення їх до участі у конкурсах і олімпіадах шкільного, міського, обласного та Всеукраїнського масштабу в 2016-2017 н.р. ;

3.     Затвердження  плану  проведення  тематичних та предметних  тижнів у  2016-2017 навчальному  році;

4.     Вимоги до плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів, методичного обєднання гуманітарного та природничо-математичного циклу;

5.      Результати проведення Тижня вчителів початкових класів;

6.     Аналіз результативності участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану;

7.     Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік;

8.     Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи в 2016-2017 навчальному році.

    Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу,  удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають  здібності учнів.

         Згідно з річним планом роботи школи були проведені: тиждень педагогічної майстерності вчителів початкових класів (кінець жовтня 2016), тиждень рідних мов (лютий 2017 рік), творчий звіт вчителів, які атестувалися (.2017 на педагогічній раді), протягом навчального року проводились позаурочні предметні та виховні заходи, олімпіади, конкурси, турніри.

        

 

 

 

Підвищення   кваліфікації

         Курсову перепідготовку з  осіб, яких  було включено в графік проходження атестації на 2016-2017 рік, своєчасно пройшли 4 особи.

     Таким чином, план курсової перепідготовки виконується в повному обсязі.

 

Атестація педагогічних працівників

        Атестація педагогічних працівників в 2016-2017 навчальному році здійснювалась відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти України  06.10.2010 за № 930, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550.

        Згідно зі складеним перспективним планом черговій атестації у поточному році підлягало 2 особи, що становить 16,6 % від загальної кількості працівників. Список вчителів школи складався з 12 осіб – 16,7 (10%) з вищою кваліфікаційною категорією, 6 (50%)  з І кваліфікаційною категорією, 3 (25%) з ІІ кваліфікаційною категорією, 1 (8,3%) спеціалісти,  1 особа знаходиться у  декретній відпустці, 4 – сумісники.

          У 2016-2017 навчальному році з 12 педагогічних працівників чергову атестацію проходило 2 особи згідно з планом (Минько М.О. – учитель української мови та літератури, Пихтелькова О.М. – директор школи), яких  було включено в графік проходження атестації, своєчасно пройшли 2 особи.          

       Робота в атестаційний період велась відповідно до плану-графіку атестаційних заходів, затвердженого директором школи. Вивчення Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників» (затвердженого наказом Міністерства освіти України  06.10.2010 за № 930, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550) проводилось на нараді 16.09.2016 р.

              З метою контролю за результативністю роботи вчителів були проведені адміністративні контрольні роботи (вхідний та вихідний контроль). Матеріали з досвіду роботи обох педагогічних працівників  розглядались на педагогічній раді.

         Аналіз книг ВК свідчить, що директором школи відвідано 18 уроків. Іншими членами атестаційної комісії відвідано 23 уроки,  їх аналізи зібрано в окрему добірку.

        Презентація досвіду Минько М.О.. проходила 28.03.2017 р. на педраді  у формі творчого звіту.

   

         Результати  атестації  такі:

         Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст І кваліфікаційної категорії» вчителю української мови та літератури Минько М.О.;

         Директор школи, Пихтелькова О.М., відповідає займаній посаді.

 

Розвиток пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів

Цілеспрямовано проводилась робота з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями  є Всеукраїнські учнівські олімпіади, Всеукраїнські конкурси «Патріот», «Колосок», конкурси літературної творчості. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації.

Відповідно до плану роботи школи  в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ турі олімпіад. В І турі брали участь 35 учнів, що на 9 учнів більше у порівнянні з 2015-2016 н.р. та на 14 більше у порівнянні з 2014-2015 н.р.  До участі у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016-2017 н.р. було надіслано заявки на 9 учнів.

 

     Результати участі учнів школи в міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах, фестивалях, оглядах тощо в 2016-2017 н. р. наведено в таблиці:

 

Назва заходу, форма проведення

П.І. Б. учня/
назва команди

клас

Участь / місце

ПІБ учителя, який підготував

 

 міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»»

Кравченко Микита,

Козак Богдан,

Кравченко Юлія,

Губанов Андрій,

Бутов Максим,

Асеєв Олексій,

Торгоноський Олександр,

Азаров Максим,

Берестова Маргарита,

Дідик Максим,

Ковальов Богдан,

Орлова Катерина,

Криклюк Кароліна,

Федорченко Богдан

Бондаренко Євген,

 

3

4

4

4

5

5

5

 

6

6

6

6

6

6

6

7

Участь

Участь

Участь

Участь

ІІ місце

Участь

ІІ місце

 

ІІ місце

Участь

ІІ місце

Участь

Участь

Участь

ІІ місце

Участь

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

Румянцева О.І.

Румянцева О.І

 

 

 

 

Міський турнір «Юний ерудит»

Козак Богдан

Кравченко Юлія

Липовченко Михайло

 

4

4

4

 

 

 

Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок»

Асеєв Олексій

Торгонський Олександр,

Бутов Максим

Дідик Максим,

Азаров Максим,

Бондаренко Євген,

Жуковська Віталіна

Лозгачов Роман,

Кравцова Єлизовета,

Полетуча Альона,

Сидлецька Аліна,

Шмирьов Олексій, Дар’їн Віталій

Васильченко Дмитро,

5

5

5

6

6

7

7

7

7

8

9

9

9

9

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

 

 

 

 

 

Міський етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Кравченко Юлія

 

4

участь

Сухих О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Міський природоохоронний конкурс «Збережемо наші першоцвіти

Полетуча Альона

Кравцова Єлезабета

Криклюк Кароліна

8

7

6

ІІ місце;

ІІ місце;

ІІІ місце;

 

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

 

Всеукраїнський конкурс “ Бобер” з інформатики

Торгоноський Олександр

 

Берестова Ксенія,

Бутов Максим,

Асеєв Олексій,

Бондаренко Євген,

Кравченко Євгеній,

Васильченко Дмитро,

Шмирьов Олексій,

Дар’їн Віталій ,

 

5

ІІ місце

 

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Слюсар В.І.

 

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

 

всеукраїнський конкурс з українознавства “Патріот”:

 

Шмирьов Олексій,

Полетуча Альона

Бондаренко Євген,

Малихіна Ана,

Торгоноський Олександр,

Кравченко Юлія

9

8

7

6

5

 

4

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

 

Участь

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

 

Минько М.О.

 

“Геліантус”

 

Бутов Максим,

Асеєв Олексій

Лозгачов Роман,

Бондаренко Євген,

Кравцова Єлизавета,

Кравченко Євгеній,

Васильченко Дмитро,

Орлова Катерина,

Жуковська Віталіна,

Малихіна Ана,

Ковальов Богдан,

Федорченко Богдан,

Сігачова Наталія,

Азаров Максим,

5

5

7

7

7

9

9

6

7

6

6

6

8

6

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

Нікуліна О.Ю.

 

всеукраїнський конкурс з українознавства “Соняшник”:

Кравцова Єлизавета

Сігачова Наталія

Овчарова Катерина

Асеєв Олексій

Азаров Максим

Дар’їн Віталій

8

8

4

5

6

9

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Рак І.С.

Рак І.С.

Рак І.С.

Рак І.С.

Рак І.С.

Рак І.С.

 

міський фестиваль української пісні “Хай українська пісня лунає”.

Шикова Софія

4

дипломант

Васильченко Л.О.

 

брейн рингі «Спалах»

Дар’їн Віталій

Дідик Максим

Кравченко Євгеній

Бондаренко Євген

Торгонський Олександр

9

6

9

7

5

Участь

Участь

Участь

Участь

Участь

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

Слюсар В.І.

 

 

У четвертому щорічному конкурсі  фестивалі « Школа має таланти»

ансамбль танцю Сігачова Наталія, Полетуча Альона, Кравцова Єлизовета

Коробка Варвара  Шикова Софія Лащенков Ярослав

 

 

8

8

7

2

4

4

 

ІІ місце

ІІ місце

ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

Васильченко Л.О.

Васильченко Л.О.

Васильченко Л.О.

Васильченко Л.О.

Васильченко Л.О.

Васильченко Л.О.

Васильченко Л.О.

 

В облосному етапі Всеукраїнському конкурсі робіт з декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва “ Знай і люби свій край”.

Орлова Катерина 

 

6

ІІ місце

Кубасова Н.А.

 

В міському етапі Всеукраїнському конкурсі робіт з декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва “ Знай і люби свій край”.

Орлову Катерину 

Криклюк Кароліну

Минько Кирило

Ковальов Богдан

6

6

8

6

І місце

ІІ місце

ІІ місце

ІІІ місце

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

 

Міський конкурс«Білосніжні грані ори гамі»

Хламова Юлія

Шмирьов Олексій

Дар’їн Віталій

Кравченко Євгеній

Васильченко Дмитро

Сидлецька Аліна

 

9

9

9

9

9

 

9

 

І місце

І місце

І місце

І місце

І місце

 

І місце

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

Кубасова Н.А.

 

Кубасова Н.А.

 

Міський етап Всеукраїнського конкурсу  військово - патриотичної творчості учнівської молоді «За нашу свободу»

Минько Софія, Орлова Катерина

5

6

ІІ місце

ІІ місце

Минько М.О.

Минько М.О.

 

Всеукраїнського конкурсу військово-патриотичної творчості учнівської молоді «За нашу свободу»

 

Минько Софія

5

І місце

Минько М.О.

 

У Всеукраїнському проекті вся Україна читає дітям (зимові читання) переможці регіонального етапу

 

Асеєв Олексій

Семенова Орина

Жуковська Віталіна

      Бутов Максим

     Торгонський Олександр

     Сидлецька Аліна

 

5

5

7

5

5

 

9

І місце

ІІ місце

ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

 

ІІІ місце

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

 

Минько М.О.

 

У Всеукраїнському проекті вся Україна читає дітям (Літні читання)

переможці регіонального етапу:

 

 

Переможці міського етапу

Кравцова Єлизовета

Бутов Максим

Орлова Катерина 

Торгонський Олександр

Минько Софія

Асеєв Олексій

Берестова Маргарита

7

5

6

5

5

5

6

І місце

І місце

І місце

І місце

І місце

ІІ місце

ІІ місце

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

Минько М.О.

 

Однак, поряд з вищезазначеним, слід відмітити  малу активність та недостатню психологічну готовність вчителів  до якісного оновлення своїх педагогічних дій шляхом реформування, перегляду форм і методів роботи. Тому на наступний 2017-2018 навчальний рік необхідно спланувати методичну роботу з таких питань:

-         підвищення рівня методичної роботи в школі,

-         підвищення рівня самоосвітньої діяльності вчителів,

-         залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності,

-         впровадження інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процессу,

-          планування методичних заходів з педагогічними кадрами школи на 2017-2018 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та усунення недоліків, допущених у роботі,

-          передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи,

-         аналіз впливу методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів,

-         систематичне поповнення науково-методичної літератури, періодичної  педагогічної преси, що знаходиться у методичному кабінеті,

-         забезпечення відповідного оформлення та популяризацію перспективного педагогічного     досвіду вчителів школи,

-         активізація участі вчителів школи у конкурсах педмайстерності,

-         активізація роботи з обдарованими учнями.

 

 

Директор школи                                      О.М. Пихтелькова