Краматорська ЗОШ І-ІІ ступенів № 28

 





Природничо-математичний цикл

Математика 

Завдання з 15.03 по 22.03                                     5 клас
Тема :  Десятковi дроби.                                     Прочитати  п  .27. Усно  відповісти на запитання стор.179 і номери 919, 921,922.

 

Письмово :923, 924, 925,927,931,936,938,940.                                     Відео урок : https://youtu.be/IXvQJ2PxN-Y       Завдання з 23 .03 по 1.04                                Тема : Додавання і віднімання десяткових дробів .                                                                     Прочитати параграф 28 , вчити правила .    Письмово 966, 968, 970 , 971 , 976 ,977,979, 983 .                                                                          Відео урок : https://youtu.be/7uK__CM5d90    Завдання з 11.04 по 17.04                                  Тема : Множення десяткових дробів .            Прочитати параграф 29 та  вчити правила  , розв'язати  номери  1011,1013,1015,1018101710191020103210371038,1041. Здати  17 квітня .        Тести На урок .               Відео урок : https://youtu.be/LycXUoWNU9c   Завдання з 22 .04 по 27 .04                              Тема :  Ділення десяткових дробів .                 Завдання : Читати та  вчити правила параграфа 30, розв'язати номери 10611062,1063,1067,1069,1072,1079,1081,10851092,1096,1098,1103. Здати 27 квітня.            Відео урок :     https://youtu.be/uuwT1hEvFyE                       https://youtu.be/7dPahRSX6dE                          Завдання з 28. 04       по 03 .05.                         Тема : Відсотки .                                         Читати  и вчити правила параграфа 32, розв'язати номери 1146114711481149,1150,1152,1153,1155,1157,1165.     Здати 3 травня .                                                  Відео урок :    https://youtu.be/Lru1sa_Apds    Пройти тест Наурок .

Географія

 

https://classroom.google.com/c/NTgxMTYyNDk5NTha

№ з/п

Тема уроку

Дата

Завдання

6 клас

Тема. Гідросфера

1.

Рухи води в Океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

13.03

§ 43-46 читати, відповідати на запитання усно, виписати «Запам’ятайте», вивчити, мал. 197, 201 у зошит, с.179 (5) відповісти письмово, інші малюнки і додаткову інформацію уважно розглянути, виконати тест на сайті «На урок»

2.

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну й найповноводніші річки світу.

Практична робота № 6 (продовження).

16.03

§ 47 читати, відповідати усно на запитання, виписати головне, мал. 210, 215, 216 у робочий зошит перемалювати, продовжувати виконувати Пр. р. № 6 у зошиті для практичних робіт, перемалювати малюнок річкової системи з вайбера

3.

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

20.03

§ 48 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне, розглянути малюнки,  с. 191 (6 – усно, «Попрацюйте у групі» виконати письмово у зошиті), виконати тест на сайті «На урок»

4.

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота № 6  (закінчення).

23.03

§ 49 читати, відповідати на запитання усно, виписати, що таке озеро, озера за походженням з прикладами, за водним режимом з при-кладами, розглянути малюнки і додаткову інформацію, с. 195 (6) усно, закінчити виконувати Пр. р. № 6

5.

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали. 

03.04

§ 50-51 читати, відповідати на запитання, виписати головні поняття і терміни з визначеннями, с. 199 (1,2,3,4 – письмово в робочому зошиті), с.202 (1-4) усно, розглянути малюнки

6.

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

06.04

§ 52 читати, виписати головні поняття і терміни з визначеннями, відповідати на запитання с. 206 усно, розглянути малюнки, мал.245 перемалювати у робочий зошит

7.

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

10.04

§ 53 читати, виписати головні терміни і поняття з визначеннями, мал. 251, 253 перемалювати у робочий зошит, відповідати на запитання усно

8.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Гідросфера».

13.04

§§ 41-53 повторити, с. 211 письмово виконати завдання у робочому зошиті

Тема 4. Біосфера та ґрунти

9.

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

17.04

§ 54 читати, відповідати на запитання с. 216 усно, виписати головне, вивчити, розглянути малюнки, записати  межі біосфери (мал.256), мал. 257 розглянути і вивчити тварин різних широт

10.

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу та океану.

24.04

§ 55 читати, виписати «Запам’ятайте», відповідати на запитання с. 220 усно, розглянути малюнки, виписати ґрунти та їх характеристику у вигляді таблиці с. 218-219 (2 колонки: 1 – назва ґрунту, 2 – характеристика),   виконати тест на сайті «На урок»

         

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Завдання

7 клас

Тема. Євразія

1.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота №11*. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

13.03

§ 46-48 читати, відповідати на запитання усно, розглянути мал.146, 147, 148. Виписати загальні риси клімату і типи клімату Євразії. Виконати Пр. р. № 11 у зошиті для практичних робіт, виконати тест на сайті «На урок»

2.

Води суходолу.

18.03

§ 49 читати, виписати води суходолу Євразії, відповідати на запитання усно, підготувати повідомлення про річку чи озеро Євразії

3.

Води суходолу.

20.03

§ 50 читати, відповідати на запитання усно, виконати письмові завдання у вайбері

4.

Природні зони. Вертикальна поясність.

01.04

§ 51-54 читати, відповідати на запитання усно, зробити таблицю по природним зонам Євразії (2 колонки: 1 – назва природної зони, 2 – характеристика), виконати тест на сайті «На урок»

5.

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО. Дослідження. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

03.04

§ 55 читати, відповідати на запитання усно, законспекту-вати, виконати дослідження

 

6.

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

08.04

§ 56 читати, відповідати на запитання письмово с. 217, підготувати плакат про державу Європи або Азії

7.

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

10.04

Читати інформацію про держави Євразії у вайбері, виконати письмові завдання, пройти тест на сайті «На урок»

8.

Узагальнення знань з теми «Євразія». Контрольна робота № 2.

15.04

§§ 42-56 повторити, с. 218 письмово, виконати контрольну роботу – завдання на сайті Classroom

РОЗДІЛ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

9.

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану)

17.04

§ 57 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне про Тихий океан, позначити географічні об’єкти на контурній карті в зошиті для практичних робіт, переглянути відео на сайті Classroom

10.

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

22.04

§ 58 читати, відповідати на запитання письмово с. 227, виконати тест на сайті «На урок»

Тема 2. Атлантичний океан

11.

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.

24.04

§ 59 читати, відповідати на запитання письмово,  позначити географічні об’єкти на контурній карті в зошиті для практичних робіт, переглянути відео на сайті Classroom

         

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Завдання

8 клас

Тема 7. Ландшафти України

1.

Природні умови і ресурси Чорного і Азовського моря, проблеми їх раціонального використання

13.03

§ 38-39 читати, відповідати на запитання усно, виписати загальні відомості про Чорне і Азовське моря, с. 202 виконати практичні завдання письмово, виконати тест на сайті «На урок»

Тема 8. Природокористування

2.

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації  на життєдіяльність населення.

16.03

§ 40 читати, відповідати на запитання усно, виписати головні терміни і поняття з визначеннями, вивчити, види ресурсів та забруднень, с.206 мал.3 розглянути карту «Геоекологічна ситуація», с.207-208 виконати дослідження (пункти 1-6)

3.

Природно-заповідний фонд  України. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища. Практична робота  № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

20.03

§ 41 читати, відповідати на запитання усно, виписати категорії природно-заповідного фонду, мал.1 с.209 перекреслити схему у зошит, с.212 мал.3 – розглянути карту «Національна екологічна мережа України», виконати Пр. р. № 10 у зошитах для практичних робіт

4.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Природокористування в умовах сталого розвитку. Узагальнення знань з теми «Ландшафти України. Природокористування».

23.03

§ 42 читати, відповідати на запитання усно, виписати основні поняття і терміни з визначеннями, вивчити, с.216 «Працюємо самостійно» – виконати письмово у робочому зошиті, виконати самостійну роботу письмово (завдання у вайбері), виконати тести на сайті «На урок»

Розділ ІV. Населення України і світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

5.

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав. Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демогра-фічних процесів. Демографічна політика

03.04

§ 43 читати, відповідати на запитання усно, виписати головні поняття і терміни, с.222 «Практичне завдання» - письмово

6.

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Дослідження  П. Чубинського. Практична робота № 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

06.04

§ 44  читати, відповідати на запитання усно, законспектувати, мал.4 с. 226 розглянути статево-вікові піраміди, с.227 «Поміркуйте» (1,2), «Працюємо самостійно» виконати письмово в робочому зошиті, виконати Пр. р. № 11 в зошиті для практичних робіт

7.

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

10.04

§ 45 читати, відповідати на питання усно, законспектувати, знайти в інтернеті інформацію про сучасні демографічні процеси в Україні (коли відбувся останній перепис населення, кількість населення, статево-віковий склад, тривалість життя тощо)

Тема 2. Розселення

8.

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні.

13.04

§ 46 читати, відповідати на запитання усно, законспек-тувати,  розглянути карту «Густота населення України» мал.2 с. 235, с. 236 «Помір-куйте» (1-2), «Працюємо самостійно»  виконати письмово у робочому зошиті, с. 237 «Дослідження» – усно

9.

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

17.04

§ 47 читати, виписати головні поняття і терміни з визначенням, вивчити, відповідати на запитання усно, підготувати повідомлення про один з мегаполісів або світових міст

10.

Міське і сільське населення. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Узагальнення знань з теми «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. Розселення»

24.04

§ 48 читати, відповідати на запитання усно, законспектувати, с. 246 «Працюємо самостійно» (1) виконати письмово, виконати тест на сайті «На урок»

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Завдання

9 клас

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів

1.

Хімічна промисловість світу

13.03

§ 27 читати, відповідати на запитання усно, зробити короткий опорний конспект, мал.113 у зошит, інші малюнки розглянути, прослухати аудіозаписи з теми у вайбері, переглянути відео

2.

Виробництво деревини й паперу в Україні і світі. Виробництво будівельних матеріалів в Україні.

16.03

§ 26 читати, відповідати на запитання усно, зробити короткий опорний конспект, прослухати аудіозаписи і виконати письмове завдання з теми у вайбері, виконати тест на сайті «На урок»

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

3.

Роль машинобудування у сучасному світі. Машинобудування в Україні. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва  транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

20.03

§ 28, 30 читати, відповідати на запитання усно, виписати визначення машинобудування, види машинобудування в Україні та їх центри (міста, заводи), спеціалізація, кооперування, законспектувати, мал. 123 у зошит, мал. 121 розглянути, с. 156 (1-4 питання усно, 5-6 – письмово), с. 168 з’ясувати, які підприємства машинобудування є у нашому регіоні (місті), яку продукцію вони випускають (письмово), прослухати аудіозаписи з теми у вайбері

4.

Машинобудування світу.

23.03

§ 29 читати, відповідати на запитання усно, розглянути малюнки і додаткову інформацію, с. 162 (1-5 письмово), «Попрацюйте в групі» письмово, відповісти на запитання в вайбері письмово,  переглянути відео з теми у вайбері, виконати тест на сайті «На урок»

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

5.

Легка промисловість

03.04

§ 31 читати, відповідати на запитання с. 175 (1-8) усно, мал. 136 с.169 у зошит, переписати конспект з документа в завданні та переглянути відео з теми на сайті Classroom

6.

Народні промисли в Україні.

06.04

§ 31 повторити, переписати конспект з документа в завданні та переглянути відео з теми на сайті Classroom, виконати Дослідження № 2. Малі і середні міста України – центри виробництва одягу, виконати тест на сайті «На урок»

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

7.

Харчова промисловість в Україні. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти.

10.04

§ 32-33 читати, мал. 141 с. 176 у зошит, законспектувати, с. 186 відповідати на запитання усно, переглянути онлайн-урок за темою у Всеукраїнській школі онлайн, виконати Дослідження № 3. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини.

8.

Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом.

13.04

§ 32 повторити, відповідати на запитання с. 180 усно, розглянути малюнки, виконати  Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах, переглянути онлайн-урок за темою у Всеукраїнській школі онлайн, виконати тест на сайті «На урок» та письмово тестові завдання на с. 187

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

9.

Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства. Транспорт України

17.04

§ 34, 36 читати, відповідати на запитання усно, законспек-тувати, мал. 152 с. 189 у зошит, інші малюнки розглянути, виконати Дослідження № 5. Міські види транспорту свого обласного центру, пере-глянути онлайн-урок за темою у Всеукраїнській школі онлайн

10.

Транспорт світу

24.04

§ 35 читати, відповідати на запитання с. 198 письмово, розглянути малюнки,   пере-глянути онлайн-урок за темою у Всеукраїнській школі онлайн, виконати тест на сайті «На урок»

         

 

Природознавство

№ з/п

Тема уроку

Дата

Завдання

5 клас

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

1.

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

16.03

§ 33 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне, вивчити, мал. на с. 145 замалювати у зошит основні частини клітини, виконати тест на сайті «На урок», переглянути відео на сайті Classroom

2.

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини.

 

18.03

§ 34 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне, вивчити, с.151 виконати дослідження, 5 -  виконати проект (можна підготувати повідомлення), переглянути відео на сайті Classroom

3.

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

23.03

§ 35 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне, мал. 110, 116 замалювати у зошит, інші розглянути, с.156 (6 – письмово), виконати тест на сайті «На урок», переглянути відео на сайті Classroom

4.

Отруйні рослини, тварини, гриби.

Практичне заняття № 10. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами свої місцевості.

01.04

§ 36 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне, практичне заняття на с. 159 виконати у зошиті

5.

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

06.04

§ 38-39 читати, відповідати на запитання усно, виписати головне, переказувати, розглянути малюнки, виконати тест на сайті «На урок», переглянути відео на сайті Classroom

6.

Визначення організмів за визначниками.
Практичне заняття № 11. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

08.04

§ 37 читати, виписати головне, відповідати на запитання усно, розглянути малюнки, виконати практичне заняття с. 161-162 письмово

7.

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Наземно-повітряне середовище.

Організація спостережень за основними властивостями живих організмів.

13.04

§ 40 читати, розглянути малюнки, виписати головне, переказувати, с. 176 (1-5 – письмово), переглянути відео на сайті Classroom

8.

Водне середовище життя.

15.04

§ 41 читати, розглянути малюнки, виписати головне, переказувати, с. 180 (1-5 – письмово)

9.

Ґрунтове середовище життя.

22.04

§ 42 читати, розглянути малюнки, виписати головне, переказувати, с. 184 (1-5 за-питання письмово),  виконати тест на сайті «На урок»

         

 

Англійська мова 3 клас https://www.youtube.com/watch?v=Q32Pc6LXOn0&feature=emb_rel_pause