Краматорська ЗОШ І-ІІ ступенів № 28

 

Інструкція з охорони праці для директора

ІНСТРУКЦІЯ з 0П

ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. Загальні положення.

Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності керівника закладу освіти.

Інструкція з охорони праці для керівника закладу поширюється на всі кабінети та приміщення закладу освіти.

Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт керівником закладу в приміщеннях, на території закладу освіти та інших місцях, де керівник закладу виконує доручену йому роботу начальником управління освіти.

Інструкція з безпеки діяльності є обов’язковою для виконання адміністрацією вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України.

Відповідальність за розробку і контроль за виконанням адміністрацією інструкції з безпеки діяльності покладається на відповідального з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти.

Працівники призначаються з осіб, які мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров’я можуть виконувати відповідний вид роботи та пройшли навчання та відповідні інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Перед призначенням на роботу і періодично, один раз на рік, адміністрація закладу освіти повинна проходити медичний огляд.

Керівник закладу один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

Керівник чи особа, призначена ним, проводить з працівником, який приймається на роботу, вступний інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку, із заходами щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки, санітарними правилами влаштування і утримання приміщення.

Перед допуском до роботи особа, призначена керівником закладу освіти, проводить з працівником первинний інструктаж з охорони праці, знайомить його з умовами праці.

Повторний (періодичний) інструктаж з працівниками та адміністрацією з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців та один раз на 3 місяці з обслуговуючим персоналом.

У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, керівник закладу повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

Керівник закладу повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

Керівник закладу повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися в приміщенні закладу освіти, керівник закладу повинен повідомити начальника управління освіти або особу, яка його замінює.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Оглянути своє робоче місце, територію навчального закладу та кабінети з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров’я факторів.

2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби - повідомити начальника управління освіти.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Виконуйте роботу згідно із своїми функціональними обов’язками.

1.

Не залишайте без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо).

3.3. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально-виховноге процесу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Перевірте своє робоче місце.

4.2. Відключіть від електромережі електрообладнання.

4.3. Закрийте вікна.

4.4. Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність усіх ключів від закладу освіти для сторожа; чи зачинені на ключ усі кабінети, класні кімнати, наявність засобів пожежогасіння.

4.5. Про виявлені недоліки повідомте керівника закладу освіти (начальника управління освіти).

5. Вимоги безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях.

5.1. При виявлені небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для вашого життя та життя співробітників заспокойтесь і заспокойте оточуючих. Оцініть важкість аварійної ситуації.

5.2. Не усувайте самі несправностей електромережі та електрообладнання, а вимкніть загальне електропостачання.

5.3. При виявленні пожежі заступник директора зобов’язаний негайно викликати пожежну частину, повідомити керівника закладу освіти (начальника управління освіти).

5.4. Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі, виробничих та природних явищ та вивести працівників, учнів, вихованців у небезпечне місце. Організувати роботу ДПД щодо збереження державного майна та цінних паперів.

5.5. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

5.6. У випадку травмування дітей або працівників під час навчально-виховного процесу закладу освіти необхідно звернутися до медичного працівника, викликати швидку допомогу або за потреби надати першу долікарську допомогу, письмово повідомити начальника районного управління освіти, створити комісію по розслідування нещасного випадку, видати акт за формами Н-2, Н-1 (Н-5), НТ (Н-5), наказ про підсумки розслідування, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Дії керівника закладу при наданні першої долікарської допомоги.

Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

1. У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

2. Дії при ураженні електричним струмом:

• необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

• за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мізку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

3. Дії при пораненні:

• для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;

• якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

4. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

• при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;

• при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

• при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

• при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5. Дії при теплових опіках:

• при опіках вогнем,- парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом;

• при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 % марганцевим розчином або 4 % розчином таніну;

• при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.

6. Дії при кровотечі:

• для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4

• при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.